Hvorfor downloader folk ulovligt?

Vi har testet de forskellige forklaringer, der bliver brugt i debatten på internettet. Her svarer vi på, hvilke argumenter der er de mest populære.

Kunstnerne – eller måske forbrugerne – bliver udnyttet af industrien! Er det en påstand, du har mødt i debatter om rettigheder og kulturprodukter på internettet? Og hvis du har, hvor udbredt er den så egentlig?

 

Share With Care tester hver måned en række påstande og fordomme i kulturbarometret. Kulturbarometret er et unikt webværktøj – det første af sin slags i Danmark – der løbende måler danskernes holdninger til digitale kulturprodukter og rettigheder, sådan som de bliver ytret og diskuteret på en række onlinemedier og debatfora.

 

Sådan fungerer kulturbarometret

Kulturbarometret fungerer i praksis ved, at softwarerobotter indsamler offentligt tilgængelige ytringer og analyserer tonen og holdningerne i danskernes debat på internetmedier og fora om digitale kulturprodukter. Der foregår en såkaldt semantisk analyse af sprogbrugen i samtalerne, og gennem denne sproglige analyse måler vi, hvordan emner og ordvalg ændrer sig over tid, og hvordan holdningerne grupperer sig.

 

Her ser vi nærmere på, i hvor høj grad de følgende påstande og fordomme forekommer. Altså hvor meget de fylder i debatterne på internettet.

#1: "Industrien udnytter kunstnerne"

Påstanden om, at kunstnerne bliver udnyttet af industrien, er ikke noget, der bliver ytret ofte i internetdebatterne. Faktisk er det et argument, som næsten ikke er til stede, og som altså ikke fylder meget på internettets medier og fora.

 

#2: "Industrien udnytter forbrugerne"

Bliver forbrugerne udnyttet af industrien? Dette argument benyttes løbende og er til tider en meget gængs påstand, som man kan se af den går graf ovenfor. Det fylder især, når der er fokus på fildeling og rettigheder i den offentlige debat, som det fx var tilfældet under sagen om den ulovlige tjeneste The Pirate Bay i 2008 og 2009, hvor der var store udsving. Også debatten om ACTA-traktaten gav store udsving i begyndelsen af 2012.

 

#3: "Fildeling skader kunstnerne"

Man må ikke fildele, fordi det går ud over kunstnerne. Dette argument har fyldt noget mindre i debatten online, men er til stede. I perioder har det også givet udslag, som fx i efteråret 2006 og med mindre udsving i de seneste år. Argumentet er altså til stede, men ikke dominerende.

 

Du kan finde mere information og flere resultater fra kulturbarometret i Share With Cares månedsrapporter her.

 

Hver måned tester Share With Care nye fordomme og påstande i kulturbarometret for at finde ud af, om de er til stede i debatten, når folk argumenterer. Hvis du selv har en påstand, du gerne vil have testet, er du meget velkommen til at kontakte os med forslag.

Hvem står bag share with care?

Kulturministeriet
RettighedsAlliancen
Teleindustrien
DI ITEK