Gør din tablet eller smartphone dig mere lovlig?

Hvis du både har computer, tablet og smartphone, har du sandsynligvis også et større lovligt forbrug af fx digital musik og film. Det viser en tendens fra Den Digitale Kulturtest.

I forbindelse med en af Share With Cares undersøgelser, Den Digitale Kulturtest, er der blevet spurgt ind til, hvor mange enheder (fx computer, tablet og smartphone) respondenterne har. Resultaterne fra viser, at jo flere enheder man har som forbruger, desto højere vurderer man også sit lovlige forbrug af digitale kulturprodukter som musik, film, bøger, spil med mere (se graferne ovenfor).

 

"Det, vi kan se af undersøgelsen, er, at de brugere, der er det, vi kalder 'digitalt kompetente', har en tendens til at vurdere en større del af deres forbrug til at være lovligt. Man må formode, at brugerne, som er mest digitalt kompetente, også kender mere til alle de ulovlige måder at skaffe sig kulturelt indhold på. Fordi de måske også kender disse, betragter de det som et mere udbredt fænomen at downloade ulovligt. Derfor vurderer de, at netop deres eget forbrug er mere lovligt end andres – på trods af, at de måske har en fordeling mellem lovligt og ulovligt, der svarer til den, som mindre digitale kompetente brugere har", siger Simon Bentholm, adfærdsdesigner fra bureauet /KL7, der står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at forbrugernes viden om ophavsret og lovgivning stiger i takt med antallet af enheder, de ejer (se diagrammet nedenfor). Så hvis man som forbruger har computer, tablet, smartphone og måske endda flere enheder, tyder meget på, at man ved mere om ophavsret end de fleste. Disse forbrugere vurderer også deres lovlige forbrug som højere, men formodningen om, at de reelt har et større lovligt medieforbrug end de fleste, må man altså tage med et gran salt.

 

Men tendensen er der, og hvis denne udvikling fortsætter, kunne man forestille sig en fremtid, hvor forbrugerne generelt har større viden om ophavsret, og hvad man må og ikke må på internettet – og måske et større lovligt forbrug – da man må antage, at flere og flere mennesker vil eje flere enheder.

 

Læs om flere undersøgelse i vores månedsrapporter.

Hvem står bag share with care?

Kulturministeriet
RettighedsAlliancen
Teleindustrien
DI ITEK