Udnyt brugerens positive selvfølelse

Når mennesker beskriver deres egen adfærd, har de en tendens til at overdrive positivt. Til gengæld har vi en tendens til at vurdere andres adfærd værre end vores egen.

Beskrivelse

Når mennesker beskriver deres egen adfærd, har de en tendens til at overdrive positivt. Til gengæld har vi en tendens til at vurdere andres adfærd værre end vores egen. Det betyder, at vi ofte ser vores egen adfærd som over middel i forhold til andre.

 

Eksempel

I Share With Care så vi også denne tendens til at overvurdere sig selv i Kulturtesten, som var et tilbagevendende indslag. Respondenterne blev her spurgt, hvor meget af eget og andres digitale kulturforbrug der var lovligt. Helt generelt vurderede respondenterne 75,14 % af deres digitale medieforbrug som lovligt.

 

Vurderingen blev straks hårdere, når det gjaldt ”Andre”, som generelt bliver vurderet til en lovlighed på 56,2 %. Respondenterne vurderer altså, at alle andre har næsten dobbelt så meget mere ulovligt medieforbrug.

 

Tallene fra Kulturtesten er interessante, fordi den hårde dom af andre også peger indirekte på en social accept af egen ulovlig adfærd: ”Alle andre gør det, og jeg gør det endda mindre end dem!”. Nedenfor er tre råd til at afbøde effekten af ”selvovervurdering”.

 

Tag ikke forbrugernes selvvurdering for gode varer

Hvis forbrugerne siger, at de er lovlige, så lad dem forpligte sig på deres postulat. Og jo tættere på adfærdsøjeblikket, jo bedre. Det kunne konkret ske ved at lade forbrugere bekræfte holdningen om, at kunstnere skal have betaling for deres materiale – mens de forbruger.

 

Kommunikér på andres lovlige adfærd

Det kan vise forbrugerne, at andre også vurderer deres lovlige forbrug højt – og dermed neutralisere argumentet for ulovlig adfærd.

 

Hos brugere, der har et stort forbrug af ulovligt digitalt indhold, kan tal på andres faktiske adfærd gøre, at disse forbrugere bliver klar over, at deres forbrug af ulovligt digitalt indhold er større end gennemsnittet.

 

Tal nænsomt om (det ubevidste) hykleri

Træd ikke på den dårlige samvittighed. Det er – som nævnt – ikke ønskværdigt at vække rationaliseringsevnens selvforsvar.

 

Se Share With Cares 'Håndbog om digital brugeradfærd' her, hvor du kan finde 8 andre idéer til at påvirke adfærd.

Hvem står bag share with care?

Kulturministeriet
RettighedsAlliancen
Teleindustrien
DI ITEK