Hvordan virker webpuf?

Webpuf-aktiviteten under Share With Care var et værktøj til at kortlægge elevers brug af ulovlige tjenester på enkelte udvalgte skoler for at teste, hvorvidt ’nudgende’ kommunikation kan medvirke til at ændre unges digitale adfærd.

Webpuf-aktiviteten under Share With Care var et værktøj til at kortlægge elevers brug af ulovlige tjenester på enkelte udvalgte skoler for at teste, hvorvidt ’nudgende’ kommunikation kan medvirke til at ændre unges digitale adfærd.

 

Hvad er webpuf?

Webpuf er en ”semi-blokeringsside”, dvs. en side, der popper op på brugerens vej ind på en hjemmeside med ulovligt indhold. På denne ”semi-blokeringsside” bliver brugerne oplyst om, at de er på vej ind på en side med ulovligt indhold. Derefter stilles de frit overfor valget om at gå videre til den ulovlige side – som de nu ved er ulovlig – eller gå et andet sted hen. Dette er én af webpufs væsentligste pointer; at brugerne i det mindste bør være informeret om deres lovovertrædelser.

 

Webpuf handler om at synliggøre og bevidstgøre de mange valg, brugerne træffer, når de finder digitalt indhold online. Aktiviteten tvinger i al sin enkelhed forbrugeren til at forholde sig bevidst til sin egen adfærd – en adfærd man i dagligdagen måske ikke sætter spørgsmålstegn ved.

Resultatet var markant: Hele 84 % fravalgte at fortsætte ind på den ulovlige side.

 

Denne webpuf-aktivitet lykkes med at gøre forbrugeren bevidst om ofte ubevidste, vanestyrede handlinger og sætter brugeren i stand til at træffe et informeret valg. Dermed bliver der sammenfald mellem handling, holdning og konsekvens – og i det afgørende øjeblik vælger langt de fleste brugere at handle lovligt.

 

I Share With Cares månedsrapport #5 kan du også læse mere om webpuf.

Hvem står bag share with care?

Kulturministeriet
RettighedsAlliancen
Teleindustrien
DI ITEK